Share |

Palkitsemisjärjestelmä

Killan palkitsemisjärjestelmä antaa mahdollisuuden ansioituneiden kiltalaisten ja yhteistyökumppaneiden muistamiseen. Hallitus päättää palkitsemisista ja tekee harkintansa mukaan esitykset muista palkitsemisista Kaartin Jääkärirykmentille tai Maanpuolustuskiltojen liitolle. Palkitsemistilaisuudet ovat ensisijaisesti kevät- ja syyskokousten yhteydessä tai itsenäisyyspäivän kahvitilaisuudessa.

Killan ansiomerkitansiomerkit2.jpg
(Kultainen, hopeinen ja pronssinen)

Killan ansiomerkki myönnetään killan jäsenelle, joka on toiminnallaan edistänyt killan päämäärien toteutumista. Pronssiseen ansiomerkkiin edellytetään 2 vuoden jäsenyyttä. Ylempää ansiomerkkiä ei voida pääsääntöisesti myöntää, ellei ole jo saanut alempaa luokkaa, ja edellisestä merkistä on kulunut 2 vuotta.

Pöytäviiristandaari.jpg

Killan pöytäviiriä käytetään ansioituneiden jäsenten palkitsemiseen heidän merkkipäivinään (50, 60, 70, 75, 80, 85, 90 v.), sekä yksityisille henkilöille, yhdistyksille, yhteisöille tai liikelaitoksille, jotka ovat edesauttaneet killan toimintaa.

Ansioristi

Ansioristi voidaan myöntää killan jäsenelle, joka on ansiokkaasti ja pitkäaikaisesti edistänyt killan päämäärien toteutumista. Se voidaan myöntää myös henkilölle, joka on yksittäistapauksessa poikkeuksellisella ja suuriarvoisella tavalla edistänyt killan päämäärien toteutumista.

Killan pienoislippu

Killan pienoislippu on arvokkain huomionosoitus. Se voidaan myöntää jäsenelle tai yksittäiselle henkilölle, joka on erityisen ansioristi.jpgansiokkaasti ja pitkäaikaisesti edistänyt killan päämäärien toteutumista. Pienoislippu voidaan myöntää myös yhdistyksille, yhteisöille tai liikelaitoksille, jotka ovat pitkäaikaisesti ja ansiokkaasti edistänyt killan päämäärien toteutumista.

Vuoden kiltalainen

Vuoden kiltalaiseksi valitaan henkilö, joka toimintavuoden aikana on toiminut erityisen tuloksellisesti killan päämäärien eteen tai muulla toiminnallaan edesauttanut killan tarkoitusperien toteuttamista. Hallitus valitsee vuoden kiltalaisen jäsenistön esitysten perusteella.

Killan kunniajäsen

Kunniajäseneksi voidaan killan varsinaisessa kokouksessa hallituksen esityksestä valita henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut killan päämäärien hyväksi.

Kunniapuheenjohtajapienoislippu.jpg

Killan kunniapuheenjohtajaksi voidaan killan varsinaisessa kokouksessa hallituksen esityksestä valita puheenjohtajan tehtävissä killassa toiminut henkilö, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut killan päämäärien hyväksi.