Share |

Perinnetalo

Santahaminan kasarmialueen keskellä sijaitseva Kaartin Jääkärirykmentin perinnetalo (aik. Jääkäritalo) valmistui vuonna 1900. Venäjän vallan aikana rakennukseen oli sijoitettu Viaporin varuskuntaan kuulunut Miinakomppanian toimisto. Suomen itsenäistyttyä Santahaminaan sijoitettiin Uudenmaan Rykmentti. Rykmentin aliupseerit pitivät talossa kerhoaan. 1930-luvun alussa rakennus saneerattiin ja Santahaminan toiseksi vanhin sotilaskoti sijoittui siihen seuraavien viidenkymmenen vuoden ajaksi.

Huonoon kuntoon mennyt talo sai purkutuomion 1980-luvun alussa.  Talo oli jonkun aikaa tyhjillään kunnes kilta otti vastuulleen rakennuksen kunnostamisen Uudenmaan Jääkäripataljoonan perinnetilaksi. Syksyllä 1988 rakennus otettiin juhlallisesti pataljoonan ja killan käyttöön.

1995 talon sisätilat, erityisesti Jääkärisali  kokivat seuraavan suuren muutoksen. Tästä eteenpäin taloa on vuosittain kehitetty vastaamaan paremmin joukko-osaston perinteitä. Kaartin Jääkärirykmentin perustamisen myötä Kaartin Kilta, Sotilasmusiikkikilta ja Autojoukkojen Helsingin Kilta saivat talosta omat tilansa.

Perinnetalo on tänään Kaartin Jääkärirykmentin kokous- ja juhlatila. Kaartin Jääkärirykmentin kilta ja sen jäsenjärjestöt ylläpitävät, yhdessä rykmentin kanssa, talon perinne-esineistöä.

Perinnetalossa on seuraavat tilat:
Jääkärisali
Asehuone
Kaartin Sali
Vanhan Kaartin kabinetti
Sotilasmusiikkikabinetti