Share |

Kiltalaiset varusmiesten tukena

Kilta tukee varusmiehiä monin tavoin. Näkyvin tapahtuma on ensimmäisellä palvelusviikolla olevien omaistenpäivien järjestäminen.

Kilta osallistuu rykmentin perinne- ja vuosipäivien tilaisuuksiin palkitsemalla henkilökuntaa ja varusmiehiä.

Kiltalaiset ovat kunnostaneet varusmiesten käyttöön kuntosalin ja ostanut heidän käyttöönsä muun muassa erilaisia liikuntavälineitä, tietokoneita ja kirjoja. Kilta on tukenut varusmiestoimikunnan ja varusmiesten liikuntakerhon esityksestä monia varusmiesten vapaa-ajan tapahtumia kuten konsertteja, kursseja ja erilaisia vierailuja.

 

Kiltalaiset vaalivat rykmentin perinteitä

Killalla on merkittävä rooli joukko-osaston perinteiden vaalimisessa, tunnetuksi tekemisessä sekä perinnetietouden lisäämisessä ja aineiston keräämisessä.

Kilta järjestää rykmentin henkilökunalle, varusmiehille ja kiltalaisille perinnekoulutusta. Kiltalaiset ovat vapaaehtoistyönä kunnostaneet rykmentin perinnetalon ja koonneet sinne perinneaineistoa.

Kilta on julkaissut kaksi perinnekirjaa. Pojat kansan urhokkaan -kirjaan on koottu Kaartin Jääkärirykmentin perinteet. Soi raikuen torvet ja rummut -kirja kertoo sanoin ja sävelin suomalaisen sotilasmusiikin historiasta.

 

Mahdollisuuksia osallistua

Killalla on vuosittain erilaisia jäsentapahtumia. Suosituimpia tilaisuuksia ovat erilaiset juhlat, esitelmät, jäsenretket sekä ampumavuorot.

Jäsenillä on mahdollisuus osallistua Kaartin Jääkärirykmentin tapahtumiin kuten toiminta- ja kalustonäytöksiin, alokkaiden vala- ja kotiuttamistilaisuuksiin sekä rykmentin ja sen joukkoyksiköiden vuosipäiviin.

Jäsenet saavat killan kautta tietoa pääkaupunkiseudun vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta. Jäsenetuihin kuuluu jäsentilaisuuksien lisäksi muun muassa Kaartin Jääkäri -lehti, Kiltauutiset, Helsingin Reservin Sanomat ja Maanpuolustaja-lehti.