Share |

Killan hallituksena toimii killan syyskokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään 6 ja enintään 18 muuta jäsentä.


Hallitus valitsee kaksi (2) varapuheenjohtajaa, sihteerin ja rahastonhoitajan. Muut toimihenkilöt ja toimikunnat voidaan valita myös killan muusta jäsenistöstä.

Puheenjohtaja valitaan kaksivuotiskaudeksi. Muut hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi siten, että heistä puolet eroaa ensimmäisenä vuotena arvan perusteella. Erovuorossa olevat jäsenet voidaan valita uudelleen. Puheenjohtaja voidaan valita peräkkäin enintään kahdeksi kaksivuotiskaudeksi.

 

Killan hallitus 2024

Puheenjohtaja: Jarmo Nieminen

Varapuheenjohtajat: Heikki Pietilä ja Timo Koukkari

Sihteeri: Kari Laitinen

Taloudenhoitaja: Karri Kupari 

Tiedottaminen ja jäsensihteeri: Markku Virtanen

Jäsenet: Jyrki Seppänen, Jarmo Kelo ja Petri Stålfors