Share |

Henkilörekisteriseloste

Kaartin Jääkärirykmentin killan jäsenrekisterin tietosuojaperiaatteet  

Rekisterinpitäjä
Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry
Rykmentintie 6, Perinnetalo
00860 Helsinki
toimisto.kaartjrkilta [at] kolumbus.fi  

Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Ritva Mikkola puh. 0505021332, ritva.mikkola@gmail.com.

Rekisterin nimi
Kaartin Jääkärirykmentin kilta ry:n jäsenrekisteri  

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Kaartin Jääkärirykmentin killan sääntömääräisten tehtävien toteuttamiseen ja jäsenviestintään.  

Rekisterin tietosisältö
Jäseniltä pyydetään jäsenhakemuksen yhteydessä nimi, postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä syntymäaika. Näiden lisäksi rekisteriin merkitään henkilön luottamustehtävät Kaartin Jääkärirykmentin killassa sekä killan henkilölle myöntämät huomionosoitukset.  

Säännönmukaiset tietolähteet

Jäsenrekisteriin merkitään henkilön itse antamat tiedot. Luottamustehtävä- ja huomionosoitustiedot merkitään vuosikokouksen tai hallituksen päätöksen perusteella.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Jäsenrekisteritietoja luovutetaan Kaartin Jääkärirykmentille käytettäväksi Santahaminan alueen kulunvalvontaan. Lisäksi jäsenten osoitetiedot luovutetaan jäsenetuihin kuuluvien lehtien kustantajille lehtien postitusta varten.  

Rekisterin suojauksen periaatteet
MANUAALINEN AINEISTO Henkilötietoja sisältävä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa paikassa ja tuhotaan välittömästi käyttötarpeen päätyttyä.
SÄHKÖISESTI KÄSITELTÄVÄ AINEISTO Kaartin Jääkärirykmentin killan hallitus määrittelee ne killan luottamushenkilöt, joille myönnetään jäsenrekisterin käyttöoikeus ja käyttäjätunnus. Maanpuolustuskiltojen Liiton toimiston nimeämät henkilöt käsittelevät kaikkia killan jäsentietoja. Lisäksi henkilörekisterin tekniseen ylläpitoon osallistuu Avoine Oy:n järjestelmätuen henkilökunta.  

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkistaa henkilörekisteriin tallennetut, itseään koskevat tietonsa. Tarkastuspyyntö tehdään sähköpostilla tai puhelimitse jäsenrekisterin hoitajalle.