Share |

Liikuntalinkkejä

Sivuston nimi Osoite Kuvaus
LIPAS http://www.liikuntapaikat.fi/ Lipas on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä, jota hallinnoi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Lipaksessa on tietoa Suomen liikuntapaikoista, virkistysalueista, ulkoilureiteistä ja liikuntatoimen taloudesta.
ReSUL http://www.resul.fi/ Reserviläisliikunnan yksi keskeinen tehtävä on ylläpitää ja kehittää jäsenistönsä maanpuolustustaitoja. Maanpuolustustaitoihin kuuluvat fyysinen kunto ja kenttätaidot. Kenttätaitoja ovat suunnistus-, ampuma-, kartanluku-, tulenjohto-, johtamis- ja vaellustaidot.
Puolustusvoimien liikuntatoimiala http://www.puolustusvoimat.fi/liikunta Liikuntasivujen tavoitteena on antaa tietoa puolustusvoimien liikuntakoulutuksesta, tutkimus- ja kehittämistoiminnasta sekä valmennus- ja kilpailutoiminnasta.
Maanpuolustuskoulutusyhdistys https://www.mpk.fi/koulutuskalenteri MPK:n toimintakalenterista löytyy myös liikunnallisia aktiviteetteja. Tapahtumia voi hakea paikkakunnan perusteella.
Kuntosuunnistus http://suunnistavauusimaa.fi/?page_id=16 Suunnistuksen kuntorasteilta haetaan nimen mukaisesti ennen kaikkea kuntoa. Elämykset, aivotyöskentely sekä luonnonrauha ovat elementtejä, jotka kuuluvat kiinteästi suunnistuksen lajikuvaan. Luonto tarjoaa oivan paikan latautua arkipäivän rutiineihin.
Helsingin liikuntavirasto http://www.hel.fi/hki/Liv/fi/Etusivu Liikuntaviraston sivuilta löydät Helsingin kaupungin liikuntapaikat, sekä ohjattua toimintaa.