Share |

Liikunta- ja marssiosasto

Kaartin Jääkärirykmentin Killan  liikunta- ja marssiosasto killan sääntömääräistä toimintaa. Lisäksi se tukee toiminnallaan Reserviläisurheiluliiton tavoitteita killan jäsenistön piirissä.

Liikuntatoiminta tähtää seuraaviin saavutuksiin ja hyötyihin:
1. Killan jäsenten peruskunnon kehittäminen
2. Reserviläisjäsenten kenttäkelpoisuuden ylläpito
3. Näkyvyyden tuottaminen killalle (kilpailut jne)
4. Uusien, erityisesti nuorten jäsenten houkutteleminen Killan toimintaan mukaan

Liikunta- ja marssiosasto pyrkii kehittämään ja ylläpitämään jäsenistön peruskuntoa toisaalta tarjoamalla innostavia esimerkkejä,  toisaalta madaltamalla kynnystä lähteä liikkumaan. Peruskuntoharjoittelun tukemisesti selvitetään tarkemmin mahdollisuuksia käyttää erisyisesti Santahaminassa olevia liikuntapaikkoja, sekä toisaalta välittää tietoa muualta löytyvistä liikuntapaikoista.

Peruskuntoharjoittelulla tarkoitetaan tyypillisimmin arkiliikuntaa. Tavoitteena on aktivoida kiltalaisia liikkumaan päivittäin, pieninä annoksina. Kuntoliikunnan tarkoituksena ei ole saavuttaa kilpailukuntoa, vaan parantaa yleiskuntoa ja vaikuttaa positiivisesti terveyteen.

Peruskuntotavoitteiden saavuttamisen kannalta on tärkeää, että toimintaan osallistumisen kynnys tehdään tarpeeksi pieneksi ja onnistumisia sekä osallistumista huomioidaan erityisesti alkuvaiheessa aktiivisesti.

Kuntoliikunnan seurannan tukena voidaan käyttään Reserviläisurheiluliiton tarjoamaa Sähköinen Kuntokortti -palvelua, johon kiltalaiset voivat itse kirjata päivittäiset suorituksensa. Järjestelmän käyttö mahdollistaa harjoittelun keskitetyn seurannan ja raportoinnin.

Jos haluat mukaan liikkumaan, ota yhteyttä osaston vetäjiin Jukka-Pekka Ahoseen (0407418309)  ja Eerik Lehtoon (0405542337). Tavoitat heidät myös osoitteesta kaartjrk.liikunta[at]gmail.com.

Ilmottaudu mukaan liikunta- ja marssiosaston toimintaan

Liikunta- ja marssiosastolla on myös oma Facebook-sivu, jonka löydät osoitteesta:

https://www.facebook.com/kaartjrkmarssi/

LIIKUNTALINKKEJÄ